DE STRATEGISCHE OMWEG ALS SNELSTE ROUTE

Niemand van ons zit te wachten op frustratie of stress bij het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Toch zijn deze soms onvermijdelijk, zeker wanneer je je inzet om een bepaalde activiteit uit te voeren of een doelstelling te halen. Op weg naar je doel is de kortste weg niet altijd de meest handige. In deze blog een presentatie van een wat completer plan in de vorm van de strategische ‘omweg’.

Bron: Kouwenhoven

De strategische omweg
Strategisch & Opbrengstgericht werken leidt naar meer relevante keuzes, meer duurzame resultaten én grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden. De langere route doet recht aan de aspecten die minder aan de oppervlak liggen en die juist wel de grootste invloed hebben op het proces én de resultaten.

De stappen toegelicht
1. Feiten
: de inventarisatie van feiten gebeurt via de Denk-deur. Welke informatie is juist en relevant? Is er sprake van aannames, meningen? Wie zijn de stakeholders?

2. Probleem / Betekenis: de vragen die hier gesteld worden gaan over de betekenis van de feiten. Simpel uitgedrukt is de hoofdvraag hier ‘Nou en?’. Vanuit de verschillende betrokkenen kunnen hier uiteenlopende betekenissen worden ervaren en benoemd. Als er sprake is van een probleem is het van belang te onderscheiden op welk niveau dit zo ervaren wordt: individueel, relationeel of op systeemniveau.

3. Doelen: iets ‘wat je niet wilt’ laat zich niet duurzaam oplossen als het niet omgedraaid wordt naar ‘iets wat je wél wilt’. De uitnodiging is om dit te doen via de behoeften-deur. Wat wil je wèl, wat is daarvoor nodig en hoe ziet het er uit als dit bereikt is?

4. Acties: hier worden de dingen gedaan en gerealiseerd zoals ze overeengekomen zijn. Alle betrokkenen zijn op de hoogte van elkaars argumenten, de betekenissen/belangen én de afgesproken doelen.

Controlevragen na deze fase brengt je weer terug bij stap 1: wat zijn de feiten nu? En zo verder…

Onze ervaringen met deze werkwijze zijn heel positief. Zeker in het werken met teams. We zijn nieuwsgierig of dit ook voor u iets kan betekenen.

Robert Teune is gecertificeerd Strategisch Coach™. Als aanvulling op de 3-jarige opleiding voor Transactionele Analyse deed hij bij Kouwenhoven opleidingen de opleiding Strategisch Coachen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *