Post-HBO leergang

Coördineren in de complexe zorgcontext

Deze leergang richt zich op het toerusten van medewerkers die een coördinerende positie hebben in het primaire proces. Bijvoorbeeld medewerkers in de rol of  functie als Coördinerend Begeleider, Zorgcoach, Persoonlijk Begeleider, Senior begeleider of verpleegkundige. 
We richten ons hierbij op VG, VVT, GGZ, jeugdzorg, NAH en (Speciaal)Onderwijs met betrekking complexe, intensieve zorgvragen in een multidisciplinaire setting.
Over andere werkvelden of contexten gaan we graag in overleg.

Inleiding

COÖRDINEREN IN DE COMPLEXE ZORG-CONTEXT   
DE BEROEPSKRACHT ALS SPIL BIJ COMPLEXE ZORGVRAGEN

 De zorg en begeleiding voor cliënten met een complexe en intensieve zorgvraag vraagt om professionele coördinatie. Tegelijkertijd is er de trend om te werken met teams die meer zelf-sturend of zelf-organiserend zijn. Functies als manager, intern begeleider of gedragsdeskundige komen hiermee in een andere relatie te staan tot de medewerkers primair proces. Deze medewerkers krijgen meer en meer een spilfunctie waarvoor aanvullende kenmerken nodig zijn. Welke scholingsbehoeften en ontwikkelingsvragen zijn er in uw teams? 

Thema’s en onderwerpen

 • Positioneren en coördineren in een multi-complexe zorgomgeving. Regiemodellen toepassen.
 • Verzakelijking combineren met mensgerichte zorg.
 • Overstijgend en proactief denken en handelen.
 • Coachen van collega’s, individueel en in teamverband. Strategische communicatie.
 • Persoonlijk leiderschap in houding en vaardigheden.
 • Systeemgericht werken met oog voor alle betrokkenen/ parallelprocessen.
 • Werken vanuit Doorleefde Diagnostiek™ en differentiatie.
 • Omgaan met diversiteit: ethische dilema’s, interculturele vaardigheden, organisatie-sensitiviteit, diplomatie en onderhandelen.
Voor wie?

De leergang richt zich op het toerusten van medewerkers binnen VG, VVT en jeugdzorg en Speciaal Onderwijs die coördinerende taken hebben met betrekking tot cliënten met complexe, intensieve zorgvragen of (ernstige, tot zeer ernstige) gedragsproblematiek. Hieronder vallen medewerkers in de bestaande functies als CB-ers, PB-ers of Senior-begeleider en alle medewerkers in zelfsturende/zelforganiserende teams.

Praktische informatie

De opleiding wordt op HBO (+) niveau aangeboden. Hoogste rendement wordt gehaald door medewerkers met minimaal 2 à 3 jaar werkervaring.

Algemeen
• Deelnemers: minimaal 18, max. 24

Studiebelasting
• Bijeenkomsten: 9 maal 2 dagdelen van 8 uur; examendag ook avond.
• 3 individuele coachgesprekken van ± 1 uur.
• Zelfstudie: theorie 2-3 uur per bijeenkomst.
• Individuele en groeps-opdrachten: gemiddeld 6-10 uur tussen de opleidingsdagen, zie planning.

Lokatie en tijd opleidingsdagen

1. Alle lesdagen vinden plaats op het volgende adres:
Elburgerweg 11, 8071 TA Nunspeet
De Coaching vindt plaats op locatie
Stadsweg 4, 8084PJ, ‘t Harde.
2. Inlooptijd vanaf 8:30, start lesdag stipt 9:00 uur – 17:00 uur
3. Thee, koffie en de lunch zijn op alle lesdagen verzorgd

Spelregels
– 100% aanwezigheid
– Bij missen van lesdag vervangende opdracht
– Onderling ruilen van groep niet mogelijk

Ontwikkeling en doelen

De leergang is ontwikkeld op basis van brede praktijkervaring met zorgteams, met leidinggevenden en ondersteunende disciplines uit het werkveld. Zowel in de ontwikkeling als uitvoering van deze leergang werken gedragswetenschappers, coaches/trainers, bevoegde docenten en ervaringsdeskundigen samen.

Eindtermen die behaald worden, zijn gebaseerd op diverse beroepscompetentieprofielen, waaronder:

o   VGN voor beroepskrachten niveau D

o   Jeugdwerker vakbekwaam professional

o   Overige in overleg

o   Erkend door CRKBO.
o   Erkend op Registerplein
o   Erkend door SKJ

Diploma en accreditaties

Diplomering

Bij voldoende resultaten in het ontwikkelingsproces en de eindpresentatie ontvang je het diploma voor deze leergang. 

Accreditatie-punten

 • SKJ-register erkenning voor 60 punten.
 • Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers 15.5 registerpunten
 • Registerplein Sociaal agogen 15.5 registerpunten
 • Registerplein GGZ-agogen 15.5 registerpunten
 • Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (geaccrediteerde scholing) 157 punten

Toekenning van punten voor Reflectie en Vrije Ruimte in overleg.

 

Brochure downloaden

Graag ontvang ik de brochure van de leergang Coördineren in de complexe zorgcontext.Loading...

 

Planning groepen

Planning eerstvolgende groepen

  • Start twee maal per jaar: februari en september.
  • Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Een groep start bij voldoende deelnemers. 
  • De genoemde groep  op vrijdagen wordt als 1e ingevuld. Bij voldoende deelnemers starten we een 2e parallel-groep op een andere dag

Groep B-2019-2020
inschrijving gesloten*
Vrijdagen van 09.00 – 17.00 uur

1. 13 september 2019
2. 11 oktobert 2019
3. 8 november 2019
4. 6 december 2019
5. 10 januari 2020
6.  7 februari 2020
7.  6 maart 2020
8.  3 april 2020 tot 20:00 uur
9.  3 juli 2020 diploma-uitreiking samen met groep C

Coaching*: 3 maal 1 uur via inschrijflijst op de volgende dagen

_____________________ ______________________

Groep A-2019-2020
inschrijving gesloten*
Vrijdagen van 09.00 – 17.00 uur

1         24 januari
2         28 februari
3         20 maart
4         24 april
5         22 mei
6         26 juni
7         25 september
8         30 oktober tot ± 19:30 ivm eindpresentaties
9         18 december


Coaching*: 3 maal 1 uur via inschrijflijst

_____________________ ______________________

Groep B-2020-2021  inschrijving open*
Vrijdagen van 09.00 – 17.00 uur
1         2 oktober
2         23 oktober
3         20 november
4         11 december
5         8 januari
6         5 februari
7         5 maart
8         9 april tot ± 19:30 ivm eindpresentaties
9         25 juni

Coaching*: 3 maal 1 uur via inschrijflijst op de volgende dagen

1 zsm bekend
2 zsm bekend
3 zsm bekend

_____________________ ______________________

Groep C-2020-2021  inschrijving open*
Bij voldoende deelnemers wordt deze groep op andere dagen vanaf oktober gepland. Neem contact op om op de hoogte te blijven.

_____________________ ______________________

Overige informatie
Groepsgrootte minimaal 18 maximaal 24
Hoofdopleider op alle dagen aanwezig, altijd in samenwerking met
2e docent/trainer/coach. Eventueel aangevuld met acteur of gasttrainer

Inschrijven

Ik schrijf mij in voor deelname aan de leergang Coördineren in de complexe zorgcontext.

Groep B-2020-2021 (oktober 2020)Groep C-2020-2021 (onder voorbehoud)Groep A-2021-2021 (februari 2021)In overleg


door werkgeverdoor mijzelfanders, zie opmerkingen


 

Vraag of opmerking? Bel of vul onderstaand formulier in.Loading...

Contactgegevens

We horen graag uw vraag, opmerking of ideeën. Dit kan op de volgende manieren:

Contactformulier
Gebruik het formulier op deze pagina. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Teamsaanzet is als maatschap geregistreerd onder nummer KvK 66570220. Al onze diensten leveren we onder onze Algemene voorwaarden en onze privacy-voorwaarden. Klachten worden door ons altijd serieus genomen. Zie hiervoor ons klachtenregelement.

06 49 87 37 42 (Robert Teune)

info@teamsaanzet.nl