Post-HBO leergang

Coördineren in de complexe zorgcontext

Deze leergang richt zich op het toerusten van medewerkers die een coördinerende positie hebben in het primaire proces. Bijvoorbeeld medewerkers in de rol of  functie als Coördinerend Begeleider, Zorgcoach, Persoonlijk Begeleider, Senior begeleider of verpleegkundige.
We richten ons hierbij op VG, VVT, GGZ, jeugdzorg, NAH en (Speciaal)Onderwijs met betrekking complexe, intensieve zorgvragen in een multidisciplinaire setting.
Over andere werkvelden of contexten gaan we graag in overleg.
Inleiding
COÖRDINEREN IN DE COMPLEXE ZORG-CONTEXT   
DE BEROEPSKRACHT ALS SPIL BIJ COMPLEXE ZORGVRAGEN

De zorg en begeleiding voor cliënten met een complexe en intensieve zorgvraag vraagt om professionele coördinatie. Tegelijkertijd is er de trend om te werken met teams die meer zelf-sturend of zelf-organiserend zijn. Functies als manager, intern begeleider of gedragsdeskundige komen hiermee in een andere relatie te staan tot de medewerkers primair proces. Deze medewerkers krijgen meer en meer een spilfunctie waarvoor aanvullende kenmerken nodig zijn. Welke scholingsbehoeften en ontwikkelingsvragen zijn er in uw teams?

Thema’s en onderwerpen

 • Positioneren en coördineren in een multi-complexe zorgomgeving. Regiemodellen toepassen.
 • Verzakelijking combineren met mensgerichte zorg.
 • Overstijgend en proactief denken en handelen.
 • Coachen van collega’s, individueel en in teamverband. Strategische communicatie.
 • Persoonlijk leiderschap in houding en vaardigheden.
 • Systeemgericht werken met oog voor alle betrokkenen/ parallelprocessen.
 • Werken vanuit Doorleefde Diagnostiek™ en differentiatie.
 • Omgaan met diversiteit: ethische dilema’s, interculturele vaardigheden, organisatie-sensitiviteit, diplomatie en onderhandelen.
Voor wie?
De leergang richt zich op het toerusten van medewerkers binnen VG, VVT en jeugdzorg en Speciaal Onderwijs die coördinerende taken hebben met betrekking tot cliënten met complexe, intensieve zorgvragen of (ernstige, tot zeer ernstige) gedragsproblematiek. Hieronder vallen medewerkers in de bestaande functies als CB-ers, PB-ers of Senior-begeleider en alle medewerkers in zelfsturende/zelforganiserende teams.
Praktische informatie

De opleiding wordt op HBO niveau aangeboden. Hoogste rendement wordt gehaald door medewerkers met minimaal 2 à 3 jaar werkervaring.

Algemeen
• Deelnemers: minimaal 18, max. 24

Studiebelasting
• Bijeenkomsten: 8 maal 2 dagdelen van 8 uur inclusief pauzes, 1 examendag.
• 3 individuele coachgesprekken van ± 1 uur.
• Zelfstudie: theorie ± 2-4 uur per bijeenkomst.
• Via onze online Leeromgeving is er tussen de lesdagen doorlopend contact / feedback.
• Individuele en groeps-opdrachten: gemiddeld 6-10 uur tussen de opleidingsdagen.

Lokatie en tijd opleidingsdagen

1. Alle lesdagen vinden plaats op het volgende adres:
Triasplein Harderwijk
De Coaching vindt online plaats.
2. Inlooptijd vanaf 8:30, start lesdag stipt 9:00 uur – 17:00 uur
3. Thee, koffie en de lunch zijn op alle lesdagen verzorgd

Spelregels
– 100% aanwezigheid
– Bij missen van lesdag ontvang je een vervangende opdracht
– Onderling ruilen van groep niet mogelijk

Ontwikkeling en doelen
De leergang is ontwikkeld op basis van brede praktijkervaring met zorgteams, met leidinggevenden en ondersteunende disciplines uit het werkveld. Zowel in de ontwikkeling als uitvoering van deze leergang werken gedragswetenschappers, coaches/trainers, bevoegde docenten en ervaringsdeskundigen samen.

Eindtermen die behaald worden, zijn gebaseerd op diverse beroepscompetentieprofielen, waaronder:

o   VGN voor beroepskrachten niveau D

o   Jeugdwerker vakbekwaam professional

o   Overige in overleg

o   Erkend door CRKBO.
o   Erkend op Registerplein
o   Erkend door SKJ

Diploma en accreditaties
Diplomering

Bij voldoende resultaten in het ontwikkelingsproces en de eindpresentatie ontvang je het diploma voor deze leergang.

Accreditatie-punten

 • SKJ-register erkenning voor 60 punten.
 • Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers 15.5 registerpunten
 • Registerplein Sociaal agogen 15.5 registerpunten
 • Registerplein GGZ-agogen 15.5 registerpunten
 • Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (geaccrediteerde scholing) 157 punten

Toekenning van punten voor Reflectie en Vrije Ruimte in overleg.

 

Brochure downloaden

  Graag ontvang ik de brochure van de leergang Coördineren in de complexe zorgcontext. Please prove you are human by selecting the car.

   

  Planning groepen

  Planning lopende en eerstvolgende groepen
  Start twee maal per jaar: februari en september.

   • Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Een groep start bij voldoende deelnemers.

  _______________________________________________

  Groep A-2023-2024  
  • Inschrijving: gesloten
  • Planning: definitief
  • Neem vrijblijvend contact op voor vragen

  Lesdag 1.    10 februari 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 2.    10 maart 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 3.      7 april 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 4.    12 mei 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 5.     16 juni 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 6.     8 september 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 7.     6 oktober 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 8.     3 november 2023. 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 9.    22 december 2023 09:00 t/m 15:00

  + Coaching*: 3 maal 1 uur via inschrijflijst 

  _______________________________________________

  Groep B-2023-2024  
  • Inschrijving: beperkt mogelijk, neem Contact op voor mogelijkheden
  • Planning: definitief
  • Neem vrijblijvend contact op voor vragen

  Lesdag 1.    15 september 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 2.    13 oktober 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 3.   10 november 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 4.    8 december 2023 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 5.    12 januari 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 6.     9 februari 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 7.     8 maart 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 8.    12 april 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 9.    14 juni 2023 09:00 t/m 15:00

  + Coaching*: 3 maal 1 uur via inschrijflijst 

  _______________________________________________

  Groep A-2024-2025  

  • Inschrijving open
  • Planning: onder voorbehoud
  • Neem vrijblijvend contact op voor vragen 

  Lesdag 1.    2 februari 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 2.    
  1 maart 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 3.  
  29 maart 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 4.  
  26 april 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 5.    
   31 mei 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 6.    
  5 juli 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 7.    
  6 september 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 8.    
  4 oktober 2024 09:00 t/m 17:00
  Lesdag 9.    
  29 november 2024 09:00 t/m 15:00

  _______________________________________________

  Overige informatie
  Groepsgrootte minimaal 18 maximaal 24
  Hoofdopleider op alle dagen aanwezig, altijd in samenwerking met
  2e docent/trainer/coach. Eventueel aangevuld met acteur of gasttrainer

  Inschrijven

   Ik schrijf mij in voor deelname aan de leergang Coördineren in de complexe zorgcontext.

   Gewenste groep van deelname Gegevens deelnemer Gegevens organisatie Facturatie NeeJa
   Overig Please prove you are human by selecting the cup. * Opleidingen van Teamsaanzet komen in aanmerking voor het Stap-budget. De aanvraag en erkenning hiervan gebeurt door de deelnemer zelf. Als Teamsaanzet hebben we geen invloed op de toekenning van deze subsidie. Klik hier voor meer over het Stap-budget en de voorwaarden. ......................................................

    

   Vraag of opmerking? Bel of vul onderstaand formulier in.

    Please prove you are human by selecting the key.

    Contactgegevens

    We horen graag uw vraag, opmerking of ideeën. Dit kan op de volgende manieren:

    Contactformulier
    Gebruik het formulier op deze pagina. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

    Teamsaanzet is als maatschap geregistreerd onder nummer KvK 66570220. Al onze diensten leveren we onder onze Algemene voorwaarden en onze privacy-voorwaarden. Klachten worden door ons altijd serieus genomen. Zie hiervoor ons klachtenregelement.

    06 49 87 37 42 (Robert Teune)

    info@teamsaanzet.nl