Post-HBO leergang

Coördineren in de complexe zorgcontext

Deze leergang richt zich op het toerusten van medewerkers die een coördinerende positie hebben in het primaire proces. Bijvoorbeeld medewerkers in de rol of  functie als Coördinerend Begeleider, Zorgcoach, Persoonlijk Begeleider, Senior begeleider of verpleegkundige. 
We richten ons hierbij op VG, VVT, GGZ, jeugdzorg, NAH en (Speciaal)Onderwijs met betrekking complexe, intensieve zorgvragen in een multidisciplinaire setting.
Over andere werkvelden of contexten gaan we graag in overleg.

Inleiding

COÖRDINEREN IN DE COMPLEXE ZORG-CONTEXT   
DE BEROEPSKRACHT ALS SPIL BIJ COMPLEXE ZORGVRAGEN

 De zorg en begeleiding voor cliënten met een complexe en intensieve zorgvraag vraagt om professionele coördinatie. Tegelijkertijd is er de trend om te werken met teams die meer zelf-sturend of zelf-organiserend zijn. Functies als manager, intern begeleider of gedragsdeskundige komen hiermee in een andere relatie te staan tot de medewerkers primair proces. Deze medewerkers krijgen meer en meer een spilfunctie waarvoor aanvullende kenmerken nodig zijn. Welke scholingsbehoeften en ontwikkelingsvragen zijn er in uw teams? 

Thema’s en onderwerpen

 • Positioneren en coördineren in een multi-complexe zorgomgeving. Regiemodellen toepassen.
 • Verzakelijking combineren met mensgerichte zorg.
 • Overstijgend en proactief denken en handelen.
 • Coachen van collega’s, individueel en in teamverband. Strategische communicatie.
 • Persoonlijk leiderschap in houding en vaardigheden.
 • Systeemgericht werken met oog voor alle betrokkenen/ parallelprocessen.
 • Werken vanuit Doorleefde Diagnostiek™ en differentiatie.
 • Omgaan met diversiteit: ethische dilema’s, interculturele vaardigheden, organisatie-sensitiviteit, diplomatie en onderhandelen.
Voor wie?

De leergang richt zich op het toerusten van medewerkers binnen VG, VVT en jeugdzorg en Speciaal Onderwijs die coördinerende taken hebben met betrekking tot cliënten met complexe, intensieve zorgvragen of (ernstige, tot zeer ernstige) gedragsproblematiek. Hieronder vallen medewerkers in de bestaande functies als CB-ers, PB-ers of Senior-begeleider en alle medewerkers in zelfsturende/zelforganiserende teams.

Praktische informatie

De opleiding wordt op HBO (+) niveau aangeboden. Hoogste rendement wordt gehaald door medewerkers met minimaal 2 à 3 jaar werkervaring.

Algemeen
• Deelnemers: minimaal 18, max. 24

Studiebelasting
• Bijeenkomsten: 9 maal 2 dagdelen van 8 uur; examendag ook avond.
• 3 individuele coachgesprekken van ± 1 uur.
• Zelfstudie: theorie 2-3 uur per bijeenkomst.
• Individuele en groeps-opdrachten: gemiddeld 6-10 uur tussen de opleidingsdagen, zie planning.

Lokatie en tijd opleidingsdagen

1. Alle lesdagen vinden plaats op het volgende adres:
Elburgerweg 11, 8071 TA Nunspeet
De Coaching vindt plaats op locatie
Stadsweg 4, 8084PJ, ‘t Harde.
2. Inlooptijd vanaf 8:30, start lesdag stipt 9:00 uur – 17:00 uur
3. Thee, koffie en de lunch zijn op alle lesdagen verzorgd

Spelregels
– 100% aanwezigheid
– Bij missen van lesdag vervangende opdracht
– Onderling ruilen van groep niet mogelijk

Ontwikkeling en doelen

De leergang is ontwikkeld op basis van brede praktijkervaring met zorgteams, met leidinggevenden en ondersteunende disciplines uit het werkveld. Zowel in de ontwikkeling als uitvoering van deze leergang werken gedragswetenschappers, coaches/trainers, bevoegde docenten en ervaringsdeskundigen samen.

Eindtermen die behaald worden, zijn gebaseerd op diverse beroepscompetentieprofielen, waaronder:

o   VGN voor beroepskrachten niveau D

o   Jeugdwerker vakbekwaam professional

o   Overige in overleg

o   Erkend door CRKBO.
o   Erkend op Registerplein
o   Erkend door SKJ

Diploma en accreditaties

Diplomering

Bij voldoende resultaten in het ontwikkelingsproces en de eindpresentatie ontvang je het diploma voor deze leergang. 

Accreditatie-punten

 • SKJ-register erkenning voor 60 punten.
 • Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers 15.5 registerpunten
 • Registerplein Sociaal agogen 15.5 registerpunten
 • Registerplein GGZ-agogen 15.5 registerpunten
 • Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (geaccrediteerde scholing) 157 punten

Toekenning van punten voor Reflectie en Vrije Ruimte in overleg.

 

Brochure downloaden

  Graag ontvang ik de brochure van de leergang Coördineren in de complexe zorgcontext.  Loading...

   

  Planning groepen

  Planning eerstvolgende groepen
  > 08-1-2021 aangepast vanwege corona! <

   • Start twee maal per jaar: februari en september.
   • Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Een groep start bij voldoende deelnemers. 
   • De genoemde groep  op vrijdagen wordt als 1e ingevuld. Bij voldoende deelnemers starten we een 2e parallel-groep op een andere dag

  Groep A-2020-2021
  inschrijving gesloten*
  Vrijdagen van 09.00 – 17.00 uur

  1         24 januari
  2         28 februari
  3         3 juni
  4        25 september
  5        30 oktober
  6e      27 november
  7e      18 december 2020 > 12 februari 2021
  8e      15 januari 2021 > 12 maart 2021
  9e      12 maart 2021  > 30 april 2021


  Coaching*: 3 maal 1 uur via inschrijflijst

  _____________________ ______________________

  Groep B-2020-2021
  inschrijving gesloten*
  Vrijdagen van 09.00 – 17.00 uur
  1         2 oktober
  2         23 oktober
  3         20 november
  4         11 december
  5         8 januari > 5 februari (was lesdag 6)
  6         5 februari >  5 maart (was lesdag 7)
  7         5 maart > 9 april (was lesdag 8)
  8         9 april > 7 mei (nieuwe datum!) tot ± 19:30 ivm eindpresentaties 
  9         25 juni 

  Coaching*: 3 maal 1 uur via inschrijflijst

  _____________________ ______________________

  Groep A-2021-2022  
  inschrijving open*
  Neem contact op om op de hoogte te blijven.

  Planning onder voorbehoud van maatregelen ministerie
  Vrijdagen van 09.00 – 17.00 uur
  1e    22-01-2021
  2e    19-02-2021.  Mogelijke startdatum!
  3e   19-03-2021.   Uiterste startdatum!
  4e   16-04-2021    
  5e   14-05-2021
  6e   18-06-2021
  7e   10-09-2021
  8e   08-10-2021
  9e   10-12-2021 Afhankelijk van startdatum voegen we 1 of 2 data toe na deze datum

  Coaching*: 3 maal 1 uur via inschrijflijst

  _____________________ ______________________

  Groep B-2021-2022  
  inschrijving open*
  Neem contact op om op de hoogte te blijven.

  Planning nog nader in te vullen
  Vrijdagen van 09.00 – 17.00 uur
  1         september
  2         oktober
  3         november
  4         december
  5         januari
  6         februari
  7         maart
  8         april tot uiterlijk 19:30
  9         juni

  Coaching*: 3 maal 1 uur via inschrijflijst 

  Overige informatie
  Groepsgrootte minimaal 18 maximaal 24
  Hoofdopleider op alle dagen aanwezig, altijd in samenwerking met
  2e docent/trainer/coach. Eventueel aangevuld met acteur of gasttrainer

  Inschrijven

   Ik schrijf mij in voor deelname aan de leergang Coördineren in de complexe zorgcontext.

   Groep A-2021-2022 (januari 2020)Groep B-2021-2022 (september 2021)In overleg


   door werkgeverdoor mijzelfanders, zie opmerkingen
   Loading...

    

   Vraag of opmerking? Bel of vul onderstaand formulier in.    Loading...

    Contactgegevens

    We horen graag uw vraag, opmerking of ideeën. Dit kan op de volgende manieren:

    Contactformulier
    Gebruik het formulier op deze pagina. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

    Teamsaanzet is als maatschap geregistreerd onder nummer KvK 66570220. Al onze diensten leveren we onder onze Algemene voorwaarden en onze privacy-voorwaarden. Klachten worden door ons altijd serieus genomen. Zie hiervoor ons klachtenregelement.

    06 49 87 37 42 (Robert Teune)

    info@teamsaanzet.nl